Archidiecezjalny Zespół Synodalny

powołany dla koordynowania pierwszego etapu Synodu
w Archidiecezji Poznańskiej


ks. Mirosław Tykfer

osoba kontaktowa z Konferencją Episkopatu Polski

Proboszcz parafii pw. Jana XXIII w Komornikach

Szczepan Cofta

doradca z zakresu konsultacji środowisk naukowych

Michał Golubiewski OP

doradca w sprawach duchowego wymiaru synodu, osoba kontaktowa z męskimi instytucjami życia konsekrowanego oraz doradca teologiczny

ks. Przemysław Przybylski

doradca w konsultacjach osób zranionych w Kościele oraz osoba kontaktowa z duchowieństwem (przemyslaw.przybylski@archpoznan.pl)

s. Maria Kwiek USJK

doradca w sprawach duchowego wymiaru synodu, osoba kontaktowa z żeńskimi instytucjami życia konsekrowanego oraz doradca teologiczno-pedagogiczny

Hanna Sołtysiak

doradca pedagogiczny z zakresu konsultacji dzieci i młodzieży oraz osoba kontaktowa ze wspólnotami kościelnymi

Krzysztof Jankowiak

doradca z zakresu konsultacji rodzinnych oraz w obszarze dialogu społecznego

Agata Jankowiak

doradca z zakresu języka komunikacji oraz konsultacji rodzinnych

Janusz Skotarczak

doradca pedagogiczny oraz osoba kontaktowa w sprawie konsultacji młodzieży

Cecylia Mir

doradca socjologiczny i osoba kontaktowa ze środowiskami związanymi z innymi religiami, niewierzącymi oraz osobami wykluczonymi

Anna Wieradzka-Pilarczyk

doradca z zakresu psychologicznych uwarunkowań komunikacji

Rafał Janowicz

doradca w zakresie konsultacji społecznych i komunikacji społecznej

Mateusz Marszał

doradca z zakresu komunikacji z duchowieństwem oraz osoba kontaktowa z ruchami kościelnymi

Konsultanci

Hanna Suchocka

konsultant społeczny

członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich

pastor Marcin Kotas

konsultant ekumeniczny

przewodniczący poznańskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej