Wróciłeś z zagranicy? Siostry zapraszają na spotkanie synodalne

W ramach synodu w Archidiecezji Poznańskiej siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej organizują grupę dla osób z doświadczeniem migracyjnym. Pierwsze ze spotkań odbędzie się w sobotę, 5 lutego na platformie zoom.

Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy spędzili jakiś czas za granicą i w ostatnim czasie reemigrowali do Ojczyzny, ale także dla członków rodzin na stałe rozdzielonych przez emigrację, oraz osób, które z przyczyn zawodowych podróżują często między pracą a miejscem zamieszkania. Jednym słowem: chcemy pytać o to, jak żyje Kościół w drodze. Jak idziemy razem, także w warunkach, które mogą grozić wykorzenieniem. Jak Kościół szuka i słucha migrantów, i jak migranci poszukują Kościoła? Jaka powinna istnieć proporcja między ochroną własnej tożsamości, także tej religijnej, a potrzebą inkulturacji i włączenia się w Kościół miejscowy? Wreszcie, jak my, w naszej społeczności przyjmujemy migrantów? Jak podać im pomocną dłoń?

W ramach spotkań stworzymy przestrzeń dla wszystkich poruszanych w ramach Synodu kwestii, z uwzględnieniem zwłaszcza tych migracyjnych kontekstów, które mogą pogłębić spojrzenie. Emigracja bywa bowiem także szansą na doświadczenie Kościoła prawdziwie powszechnego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 lutego o godz. 15:30 na platformie zoom. Jeśli chcesz dołączyć do tego, lub kolejnych spotkań zadzwoń: 660 159 189, lub napisz misjonarki.synod.poz@gmail.com.

s. Agnieszka Eltmann MChR

Leave a Reply