Trzy sposoby na słuchanie peryferii

To ekscytujący moment w Kościele! Papież Franciszek zaprosił Kościół do „podróży razem” i wysiłku na rzecz słuchania i dialogu. Według podręcznika (Vademecum) w procesie synodalnym, ważne jest: „Musimy osobiście dotrzeć do peryferii, do tych, którzy odeszli z Kościoła, do tych, którzy rzadko lub nigdy nie praktykują wiary, do tych, którzy doświadczają ubóstwa lub marginalizacji, do uchodźców, wykluczonych, pozbawionych głosu itd. (4.1 „Podsumowanie tego, co jest przewidziane na etapie diecezjalnym”).

Jak możemy „wyciągnąć rękę” i „posłuchać” peryferii? Oto trzy proste pomysły.

1. Zapytaj „kogo nie ma przy stole”?

Jeśli chcemy upewnić się, kto jest na marginesie, dobrym punktem wyjścia jest zapytać na początek: kogo nie ma przy stole? Czyj głos nie jest obecny lub może zostać pominięty? Oto kilka przykładów:

• Osoby spoza mojej grupy językowej

• Osoby nieudokumentowane

• Osoby z niepełnosprawnościami

• Parafianie bezdomni

• Osoby zatrzymane lub uwięzione

• Osoby niedawno przybyłe, w tym uchodźcy i migranci

• Młodzi ludzie

• Rodziny w sytuacjach ekonomicznych trudność

• Historycznie marginalizowane grupy, takie jak: Romowie

• Osoby dotknięte klęskami żywiołowymi

• Osoby wyznające inną wiarę lub niewierzący

• Osoby przebywające w domach pomocy społecznej

• Osoby zdystansowane od swoich lokalnych wspólnot katolickich

• Wiele innych

2. Przejdź do marginesów. Jeśli grupa synodalna zbiera się w celu wzajemnego słuchania to prawdopodobnie wiele z wymienionych wyżej osób może zostać pominiętych z powodu licznych barier. Najlepszym rozwiązaniem jest spotkać ludzi tam, gdzie żyją.

Tutaj kilka pomysłów:

• Zaproś liderów i osoby aktywne społecznie do pomocy w realizacji procesu synodalnego.

• „wychodzić” i spotykać się z konkretnymi grupami, których głosy nie może inaczej być uwzględnionym.

• Idź tam, gdzie ludzie już są zebrani: banki żywności, szpitale i przychodnie, punkty szczepień, jadłodajnie, noclegownie, toalety miejskie itp.

• Organizuj wolontariuszy do angażowania poprzez rozmowę osób czekających w kolejkach.

• Ustaw stół/stoisko do rozmów w parafii.

• Rozważ ankiety papierowe lub internetowe, aby umożliwić udział tym, którzy nie mogą być obecnym lub nie czują się komfortowo na udział osobisty.

• Zorganizuj spotkanie parafialne, aby zaprosić tych, którzy byli wcześniej obecni w twojej wspólnocie, ale teraz są zdystansowani.

3. Współpracuj z osobami już obecnymi na peryferiach.

Nie bój się sięgnąć i współpracować z organizacjami społecznymi, które spotykają i towarzyszą osobom na marginesach na bieżąco. Ci partnerzy mogą pomóc dotrzeć do tych, którzy w innym przypadku mogliby być nieobecni, pozwalając na bardziej wychodzący proces słuchania, który odzwierciedla szeroki przekrój głosów. Upewnij się i rozważ następujące:

• Caritas

• Wolontariusze pomagający osobom samotnym

• Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej

Filip Michałkowski

Na podstawie: https://www.usccb.org/resources/three-ways-listen-margins

Fot. Przymierze Miłosierdzia

Leave a Reply