Synod dzieci i młodzieży

Dlaczego Synod dla dzieci?

Czy dzieci mogą nam powiedzieć coś o Kościele? Mogą i to bardzo dużo! Dzieci zawsze są szczere. I mają otwarte serca. Ich spojrzenie na Kościół może być świeżym powiewem Ducha Świętego.

Sycylijski ksiądz Fortunato Di Noto, który zaangażowany jest na drodze synodalnej w pracę z dziećmi, twierdzi, że „Dzieci mówią i dostrzegają dużo więcej niż my. Czytają, myślą, piszą listy, dają nowe bodźce, wskazują nowe drogi. Dlaczego by także ich nie posłuchać? Reforma prowadząca do nowego, pełnego blasku Kościoła, który troszczy się o wszystkich, a zwłaszcza o słabych, musi zacząć się od dołu, a w tym przypadku od podstaw, od poziomu najniższego. Dzieci mają nam coś ważnego do powiedzenia, a my musimy mieć pokorę, by ich posłuchać. To jest nowa perspektywa, a nie pomysł na zabawę jako cel sam w sobie”.

Zatem włączajmy dzieci do drogi synodalnej. Słuchajmy uważnie, co chcą nam powiedzieć o Kościele. Co sprawia, że nie mogą doczekać się następnego spotkania, następnej lekcji religii? Dlaczego bywa, że w Kościele się nudzą? O jakim Kościele marzą?

Przygotowane materiały pomagają przeprowadzić spotkania synodalne z dziećmi. Zostały przygotowane głównie z myślą o uczniach klasach 1–6, choć można je wykorzystać także w spotkaniach z uczniami klas 7–8. Spotkania mogą się odbyć w szkole, podczas lekcji religii lub niezależnie od nich. Można je wykorzystać także w grupach duszpasterskich w parafii oraz wśród dzieci należących do ruchów i wspólnot religijnych.

Do pobrania:

Dlaczego Synod dla młodzieży?

Młode pokolenie dystansuje się do Kościoła. Potwierdzają to coroczne badania socjologiczne. Skąd taka postawa młodych? Niełatwo na to pytanie odpowiedzieć. W Kościele wciąż trwa szukanie trafnej odpowiedzi. Tylko naprawdę dobrze postawiona diagnoza pozwoli podjąć właściwe kroki, aby Kościół zbliżyć do młodzieży.
Synod jest świetną okazją wyjścia do młodych ludzi, szczególnie tych, którzy przestali praktykować swoją wiarę lub stali się religijnie obojętni. Jest szansą, aby głębiej zrozumieć przyczyny narastającej w ich pokoleniu laicyzacji. Jest też sposobem wiarygodnego zdiagnozowania religijnych problemów ludzi młodych oraz okazją, aby usłyszeć odpowiedzi na pytania dotyczące Kościoła: co sprawia, że niektórzy z nich czują się w Kościele jak w domu? Dlaczego inni rezygnują z praktykowania wiary? Co otwiera, a co zamyka ich serca na przesłanie Ewangelii? O jakim Kościele marzą?

Do pobrania:

Leave a Reply