S. Dolores Zok: siostry ze zgromadzeń czynnych angażują się w Synod

– Zgromadzenia żeńskie czynne angażują się w trwający obecnie w Kościele synod o synodalności – informuje s. Dolores Zok, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Na obecnym etapie trwają prace synodalne w poszczególnych zgromadzeniach. Podjęte one też zostaną 1 marca podczas najbliższego spotkania konferencji w Częstochowie. Siostry rozważać będą wówczas tematy związane z głównymi hasłami synodu, jak komunia, uczestnictwo i misja.

Prace synodalne w zakonach trwają

Na obecnym etapie trwają prace synodalne w poszczególnych zgromadzeniach. – Siostry czytają dokumenty synodalne, rozważają je i rozmawiają o problemach, którymi chciałyby się podzielić na poziomie swoich zgromadzeń – wyjaśnia s. Zok.

Działania te zainicjowane zostały przez Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, a dokładniej przez jej konsultę, podczas spotkania wyższych przełożonych, które odbyło się 12 i 13 października 2021 r. w Częstochowie. – Uważam, że zostałyśmy zaproszone przez Kościół do refleksji nad jego duchowością, życiem, działaniem, misją i strukturą, ponieważ jako osoby konsekrowane jesteśmy w sercu Kościoła i nasze świadectwo o Jezusie, nasza modlitwa i służba ma szczególny wymiar i szczególną wagę – zaznacza przewodnicząca KWPŻZZ.

28 lutego i 1 marca w Częstochowie odbędzie się kolejne spotkanie przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. Drugi dzień tego spotkania w całości poświęcony będzie synodowi. Siostry rozważą 3 pytania zaproponowane przez konsultę i nawiązujące do głównych haseł synodu – komunia, uczestnictwo i misja.

Pytania synodalne

Jak wyjaśnia s. Zok, pierwsze pytanie dotyczyć będzie synodalności w konkrecie życia: czy naprawdę idziemy razem jako Kościół? Czy wspólnie myślimy o sprawach Kościoła? Czy umiemy się wzajemnie słuchać z otwartością umysłu?


Drugie pytanie związane jest z tematem misji Kościoła, za którą jako wierzący jesteśmy odpowiedzialni. – W tym kontekście pojawiają się pytania, co nam przeszkadza w bardziej dynamicznym wypełnianiu tej misji? Jakie obszary życia Kościoła i naszych społeczeństw wydają się zaniedbane? Czy rzeczywiście jesteśmy gotowe iść na krańce świata, do sytuacji granicznych życia ludzkiego, gdzie nas nie ma albo jest nas zbyt mało? Co nas powstrzymuje? Jak to pokonać? – wylicza przewodnicząca Konferencji.

Wreszcie trzecie pytanie – pytanie o władzę, uczestniczenie i współodpowiedzialność w Kościele. – Jakie jest moje doświadczenie w tym względzie jako osoby konsekrowanej? Czy sposób sprawowania władzy na poziomie zgromadzenia, parafii, diecezji itd. odpowiada zasadzie uczestniczenia i współodpowiedzialności ? Jakie mam doświadczenie narzędzi tej współodpowiedzialności, np. pracy zespołowej, konsultacji, wspólnego rozeznawania? – mówi s. Zok. Jak dodaje, z tą kwestią łączy się również sprawa udziału kobiet, w tym kobiet konsekrowanych we wspólnotowym myśleniu i podejmowaniu decyzji w Kościele oraz temat formacji do przejrzystości i rozeznawania.

W poczuciu odpowiedzialności za Kościół

– Chcemy się spotkać w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i podzielić się naszym doświadczeniem i naszymi przemyśleniami w trosce o to, byśmy były bardziej wierne zamiarom i pragnieniom Chrystusa ale też bardziej przejrzyste i pociągające ludzi nowością chrystusowego orędzia – mówi s. Zok.

Synodalna praca, która prawdopodobnie prowadzona będzie w grupach, gdyż na spotkanie przybędzie ponad 120 sióstr, rozpocznie się modlitwą do Ducha Świętego.

Poza odpowiedziami na wspomniane pytania podczas spotkania mogą pojawić się również inne tematy i propozycje, które siostry chciałyby przekazać do sekretariatu synodu. Spotkanie będzie też okazją do podzielenia się przez matki przełożone wnioskami wypracowanymi w ramach pracy synodalnej w poszczególnych zgromadzeniach.

Wnioski te mogą być przekazywane bezpośrednio do sekretariatu synodu. Najprawdopodobniej jednak zostaną zebrane razem z wnioskami ze spotkania, które odbędzie się 1 marca, opracowane całościowo i w formie spójnej refleksji przesłane do sekretariatu Synodu w Polsce ale także bezpośrednio do Rzymu. Prace te prowadzić będzie konsulta na czele z sekretarką generalną KWPŻZZ matką Jolantą Olech.

Te tematy są szczególnie ważne

Zdaniem s. Dolores Zok szczególnie istotne tematy, które powinny zostać poruszone podczas spotkań synodalnych w gronie sióstr zakonnych to reewangelizacja i powołania a także związany z nimi temat sytuacji kobiety w Kościele. – Chodzi o naszą wspólną misję. Jesteśmy świadomi tego, że ludzie występują z Kościoła, że młodzież odchodzi z katechezy. Wznowić ducha ewangelizacji – to jest dla nas najbardziej naglącą potrzebą. Chcemy się też w to bardzo włączyć jako siostry zakonne, jako ludzie konsekrowani i zastanowić się, gdzie powinniśmy się zaangażować najbardziej i co jeszcze więcej możemy robić – mówi. Jak dodaje, ważne pytania związane są też ze spadkiem powołań do życia konsekrowanego.

Mówiąc o miejscu kobiet w Kościele s. Zok podkreśla, że nie jest feministką, zauważa jednak, jak wielki dar mówienia o Jezusie mają kobiety konsekrowane i jak istotne jest ich świadectwo życia. – Warto, by udostępniano nam więcej możliwości do ewangelizacji, więcej wolności w tym względzie więcej ścieżek. Te temat synod z pewnością podejmie – zaznacza s. Zok.

KAI

Fot. cathopic

Leave a Reply