Przymierze Miłosierdzia: synod to „wspólna droga”. Dlatego nie możemy wyruszać w nią sami

Przymierze Miłosierdzia w Polsce także włącza się w konsultacje synodalne w archidiecezji poznańskiej. Oprócz osób zaangażowanych we wspólnotę do udziału w grupach zaproszeni będą między innymi młodzi, osoby bezdomne, małżeństwa, misjonarze ze wspólnoty życia oraz osoby spotkane podczas ewangelizacji ulicznych.

Przymierze Miłosierdzia zostało powołane po to, by mówić i pomagać doświadczać wszystkim w jaki sposób Ewangelia przemienia życie. Nie jest to droga tylko dla misjonarzy czy innych osób ze wspólnoty, ale dla wszystkich. – Synod to „wspólna droga” dlatego nie możemy i nie chcemy iść nią sami, tylko ze sobą. Chcemy zaprosić do wspólnego wędrowania wszystkich, którzy będą chcieli razem z nami szukać drogi, którą Duch Święty chce nas prowadzić w Kościele – mówi Justyna Nowicka z diakonii medialnej Przymierza Miłosierdzia.

Droga synodalna będzie prowadzona w grupie dorosłych Ruah (to znaczy „Duch”). Uczestnicy tej grupy będą włączać się w pozostałe, bardziej „wyspecjalizowane”. Do poszczególnych grup dołączą także misjonarze ze wspólnoty życia Przymierza Miłosierdzia. Na pewno będzie to ciekawe doświadczenie, ponieważ misjonarze przebywający w Polsce w większości przyjechali z Brazylii, skąd wywodzi się wspólnota. Kościół Ameryki Łacińskiej ma już za sobą dziesiątki lat doświadczenia synodalnego i także w Przymierzu Miłosierdzia przy podejmowaniu decyzji i codziennym funkcjonowaniu obecna jest synodalność.

Młodzi i małżeństwa

W ramach Przymierza Miłosierdzia działa grupa Talitha Kum (to znaczy „Mówię ci, wstań”), w której uczestniczą młodzi. Oni także wezmą udział w konsultacjach synodalnych. – Chcemy, żeby każdy przyprowadził swoich znajomych. To ważne żebyśmy uczyli się słuchać siebie nawzajem, ale nie możemy zamykać się na ludzi spoza wspólnoty. Spotkanie, słuchanie to najważniejszy i najlepszy pierwszy krok, by wyjść ze swoich stereotypów. I nie chodzi tylko o stereotypy, które ludzie mają na temat Kościoła, ale także te, które mają ludzie związani z Kościołem na temat tych, którzy w nim nie są – mówi Agata Stolarska, koordynator grupy Talitha.

Oprócz młodych w podobny sposób konsultacje będą organizować małżeństwa z grupy „Kana”. Zaproszą swoich przyjaciół, znajomych, tych związanych z życiem Kościoła, ale także tych, którzy nieco się oddalili.

Osoby bezdomne

Osobne konsultacje synodalne organizowane będą dla osób bezdomnych przy Domu Charytatywnym „Przystań” w Poznaniu, który pomaga osobom bezdomnym, zapewniając im czasowe schronienie oraz motywując ich do zmiany życia. – Często myślimy o tym, by osobom bezdomnym zapewnić rzeczy materialne. I to wszystko jest bardzo potrzebne. Ważne jest jednak także to, by zapraszać je do naszej społeczności i życia Kościoła. Słuchać tego jakie mają intuicje, refleksje. Myślę, że niejeden z nas będzie zaskoczony tym, co możemy usłyszeć – mówi Grzegorz Galbierczyk, z Przymierza Miłosierdzia, który jest kierownikiem ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu.

Spotkani na ewangelizacji ulicznej

Przymierze Miłosierdzia wychodzi na ewangelizacje uliczne. To znaczy, że odpowiednio przygotowane osoby ze wspólnoty wychodzą na ulice miasta, by rozmawiać z ludźmi o wierze i powiedzieć im o miłości Boga do człowieka. – W ewangelizacji nie chodzi tylko o to, by się przelotnie spotkać i zapomnieć. Ale by zaprosić do wspólnego szukania drogi jaką Bóg ma dla każdego człowieka. Chcemy zapraszać także ludzi, których spotkamy przypadkowo na mieście do wspólnej drogi synodalnej, ponieważ wierzymy, że ich głos jest bardzo ważny, ale często niesłyszany albo za mało słuchany w naszych wspólnotach – mówi Piotr Modrzejewski, animator Przymierza Miłosierdzia w Poznaniu.

Przymierze Miłosierdzia

Przymierze Miłosierdzia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez arcybiskupa w São Paulo w Brazylii. Głównym celem Przymierza Miłosierdzia jest bycie wyrazem miłości miłosiernej w świecie. Dlatego stowarzyszenie angażuje się w pomoc najuboższym materialnie i duchowo. Misjonarze i członkowie wspólnoty na wzór Maryi oddają swoje życie Bogu, by nieść Ewangelię wszędzie, także poprzez nowe media.

Fot. Justyna Nowicka

Leave a Reply