Poznański koordynator na Synodzie w Pradze

Ks. Mirosław Tykfer, dotychczasowy koordynator Synodu o synodalności w Archidiecezji Poznańskiej i członek sekretariatu Synodu przy KEP, został powołany przez Prezydium Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) do Komitetu Redakcyjnego syntezy kontynentalnej, która będzie owocem spotkania synodalnego dla Europy w Pradze.

Po zatwierdzeniu przez członków CCEE będzie ona przesłana do Stolicy Apostolskiej i obok innych syntez kontynentalnych stanie się przedmiotem obrad synodu biskupów w 2023 i 2024 roku w Rzymie.

Ks. Tykfer będzie więc uczestniczył w spotkaniu synodalnym w Pradze od 5 do 12 lutego 2023 r. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzi dziesięć osób pochodzących z różnych części Europy.

fot. EpiskopatNews/Flickr

Leave a Reply