Pniewy: z inicjatywy dwóch parafian, rozpoczęto proces synodalny

Fot. pixabay

30 listopada 2021 r. z inicjatywy dwóch parafian parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach – Zbigniewa Ochli i Jacka Korpika – doszło do spotkania z proboszczem obu pniewskich parafii tj. parafii pw. Jana Chrzciciela i parafii pw. św. Wawrzyńca, ks. Wojciechem Słomińskim.

Na spotkaniu ustalono, że koordynatorem grup synodalnych, wspólnym dla obu parafii, zostanie Jacek Korpik. Ze względu na krótki czas, jaki pozostał do ukończenia zadania postawionego grupom synodalnym, podczas mszy świętych niedzielnych będzie ogłaszane, że wszyscy chętni mogą zaangażować się w prace grupy synodalnej. Ale także grupa synodalna chce bezpośrednio docierać do konkretnych osób.

Włączenie młodzieży w proces synodalny

Na spotkaniu zapadła decyzja, że dobrze byłoby stworzyć młodzieżową grupę synodalną – specjalną, która przygotowałaby odrębne opracowanie, czyli syntezę ze swej pracy. Zdaniem inicjatorów i ks. proboszcza powstanie takiej grupy jest bardzo istotne ze względu na masowe odsuwanie się młodzieży od Kościoła.

Początki prac

Jacek Korpik zgłosił się formalnie jako koordynator grup parafialnych w Pniewach i dnia 11 grudnia uczestniczył w spotkaniu synodalnym z ks. Mirosławem Tykferem, które odbyło się online. 12 grudnia podczas homilii księża wyjaśnili parafianom czego dotyczy rozpoczęty jesienią br. synod oraz ogłoszono możliwość zgłaszania się chętnych do pracy w grupach synodalnych. Na dzień dzisiejszy chętnych jest kilkanaście osób. Równolegle dążymy do stworzenia specjalnej grupy młodzieżowej. Na początku 2022 r. podczas mszy św. w jedną z niedziel synod przybliży parafianom zaproszony gość.

Planujemy w przyszłości udział innych gości, którzy będą głosili w Pniewach kazania nawiązujące do synodu, oparte też na wynikach pracy grup synodalnych.

Grupa lub grupy synodalne w Pniewach będą miały pierwsze robocze spotkanie w połowie stycznia 2022 r., na którym określą sobie jakie pytania związane ze stosunkiem do Kościoła są szczególnie ważne dla lokalnej społeczności.

Jacek Korpik

Leave a Reply