Konsultacja indywidualna

W jakim celu powstał formularz konsultacji indywidualnej?

Ten formularz umożliwia indywidualne uczestnictwo w drodze synodalnej w Archidiecezji Poznańskiej. Zawiera on tematy i pytania przygotowane przez Archidiecezjalny Zespół Synodalny na podstawie wskazań Sekretariatu Synodu w Rzymie. Są to te same tematy i pytania, które podejmuje się w grupach synodalnych. Podczas spotkań w grupach jest możliwe nie tylko wypowiadanie własnych opinii, ale także słuchanie innych uczestników spotkania i wspólne rozeznawanie przesłania dla Kościoła czy dla budowania dobra wspólnego w lokalnej społeczności. Wzajemne słuchanie jest priorytetem drogi synodalnej. Zachęcamy więc, aby dołączyć do grupy synodalnej w swoim otoczeniu. Są jednak sytuacje, w których konsultacja indywidualna okaże się najlepszą formą uczestnictwa w tym Synodzie. Wszystkich, którzy z różnych powodów chcą się wypowiedzieć właśnie w taki sposób, zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Dlaczego zbierane są dane osobowe?

Informacje, o które prosimy na końcu ankiety, są potrzebne dla syntetycznego opracowania odpowiedzi wszystkich ankietowanych oraz charakterystyki osób, które wzięły udział w konsultacjach indywidualnych. Dane osobowe, które są zaznaczone jako opcjonalne, jedynie pomagają w dokładniejszym opracowaniu tej charakterystyki oraz umożliwiają ewentualną komunikację z Sekretariatem Synodu.