Komentarz do Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego

W związku z kolejnym etapem konsultacji synodalnych zwracamy się do uczestników Synodu z prośbą o komentarz do Dokumentu roboczego dla Etapu Kontynentalnego (DEK). Zawiera on trzy pytania. Każdy może na nie odpowiedzieć i przesłać je do Sekretariatu Synodu w Poznaniu (synod@archpoznan.pl) najpóźniej do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6. stycznia 2023 r.

Odpowiedzi będą streszczone i przekazane do Konferencji Episkopatu Polski. Relacje ze wszystkich diecezji zostaną streszczone i przekazane na kontynentalne zgromadzenie synodalne w Pradze, o którym pisaliśmy tutaj: https://synodpoznan.pl/europejscy-biskupi-przygotowuja-synod-kontynentalny-w-pradze/.

Trzy pytania z p. 106 DEK brzmią następująco:

1. Po przeczytaniu DEK w atmosferze modlitwy, które intuicje najsilniej współbrzmią z konkretnymi doświadczeniami i rzeczywistością Kościoła na waszym kontynencie? Które doświadczenia wydają wam się nowe lub oświecające?

2. Po przeczytaniu DEK i zatrzymaniu się na modlitwie, jakie istotne napięcia lub rozbieżności wyłaniają się jako szczególnie ważne z perspektywy waszego kontynentu? W związku z tym, jakie są zagadnienia lub pytania, które powinny być poruszone i rozważone w kolejnych etapach procesu?

3. Patrząc na to, co wyłania się z poprzednich dwóch pytań, jakie są priorytety, powracające tematy i wezwania do działania, którymi można podzielić się z innymi Kościołami lokalnymi na całym świecie i przedyskutować je podczas I sesji Zgromadzenia Synodalnego w październiku 2023 roku?

Cały dokument można przeczytać tutaj: https://synodpoznan.pl/wp-content/uploads/2022/12/Dok.-Roboczy_Etap-kontynentalny_DEK.pdf

Leave a Reply