Kard. Grech: nie słuchać siebie nawzajem to okaleczać Kościół

Nie bójcie się powiedzieć nam szczerze tego, co zrozumieliście słuchając waszych ludzi na temat tego, co Duch Święty mówi do Kościoła – apeluje sekretarz generalny Synodu Biskupów w wideoprzesłaniu do amerykańskich biskupów, zdecydowanie broniąc autentyzmu procesu synodalnego.

Kard. Mario Grech zapewnia, że wbrew temu, co wielu myśli, wnioski końcowego tego procesu nie zostały już z góry napisane. Nie ma też woli narzucenia jednej linii myślenia. Hierarcha deklaruje, że istnieje gotowość do słuchania Ducha poprzez wsłuchiwanie się jedni w drugich. Zapewnia, że w punkcie wyjścia żadne ze stanowisk nie jest ważniejsze od innych.

Maltański kardynał zapewnia też amerykańskich biskupów, że Synod jest procesem duchowym, zainspirowanym i kierowanym przez Ducha Świętego. Jego zdaniem potwierdzeniem tego jest kreatywność z jaką episkopaty, diecezje, parafie i stowarzyszenia organizują konsultacje Ludu Bożego.

– Synodalność pomaga nam zyskać głęboką świadomość, że w każdym momencie dialogu, podejmowania decyzji i rozeznawania to wola Boża jest tą, którą staramy się rozeznać i odkryć, a nie nasza własna lub naszego ugrupowania. Słuchamy siebie nawzajem, aby lepiej słyszeć głos Ducha Świętego, który przemawia w naszym dzisiejszym świecie. Nie słuchać siebie nawzajem to okaleczać Kościół od środka, a zatem i na zewnątrz. To wzajemne słuchanie w żaden sposób nie podważa szczególnej odpowiedzialności biskupów za kierowanie i potwierdzanie tego rozeznania; jest ono raczej niezbędnym warunkiem owocnego jego wykonywania – wskazał kard. Grech.

KAI

Fot. wikimediacommons/By Diocese of Gozo – The uploader on Wikimedia Commons received this from the author/copyright holder via photosubmissions., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99125567

Leave a Reply