Kard. Grech: Aby pełnić wolę Pana nie możemy podążać w pojedynkę

– Synteza synodalna, którą przedstawiła Konferencja Episkopatu Polski jest lekturą czasów obecnych, ale jednocześnie jest wola, aby podążać ze współczesnym człowiekiem. Ale, aby pełnić wolę Pana nie możemy podążać w pojedynkę. Jest wielka wola budowania wspólnoty – powiedział kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

W dniach 11-12 października br., w 60. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, polscy biskupi wzięli udział w 393. Zebraniu Plenarnym KEP w Kamieniu Śląskim, na które został zaproszony kard. Mario Grech. Jednym z omawianych tematów była droga synodalna w Polsce. Rozmawiano o kierunkach dalszych prac i związanych z nimi oczekiwaniami. – Jestem tutaj, aby być razem z moimi braćmi w biskupstwie, aby im towarzyszyć i jednocześnie wyrazić swoje podziękowanie za syntezę, która została przesłana do sekretariatu w Watykanie – powiedział kard. Grech.

Podkreślił również, że synodalność może skutecznie wspierać posługę biskupów w diecezjach. – Rola biskupa jako duszpasterza jest niezwykle ważna, nie tylko w życiu Kościoła, ale także w tym procesie synodalnym. To prawda, otrzymaliśmy głos ludu Bożego. Z jednej strony to ważne, wiemy co lud Boży myśli i chce powiedzieć, ale rozeznanie tego głosu spoczywa na biskupach diecezjalnych, a później na Konferencji Episkopatu. To właśnie głos i rozeznanie moich braci we współbiskupstwie jest tak niezwykle ważne, bo on potwierdza i potwierdzać powinien wolę samego Pana. Synod zwraca uwagę na ten charyzmat profetyczny Kościoła, który wypływa z ludu Bożego. Opiera się naturalnie na zmyśle wiary tego ludu ochrzczonych, ale także mocno stoi na fundamencie Magisterium Kościoła Świętego.

Kard. Grech zwrócił uwagę na spójność syntez z całego świata: – Jestem tutaj, by wyrazić moją wielką wdzięczność za to, że mogłem usłyszeć głos ludu Bożego, właśnie tutaj w Polsce. Jeśli chodzi o kwestie szczegółowe, widzę, że doświadczenie waszego Kościoła nie jest odmienne i dalekie od doświadczeń Kościołów w innych krajach. Jeśli miałbym wyróżnić jakieś wspólne cechy, to wśród nich jest wielka witalność całego Kościoła – dodał.

W oficjalnym komunikacie wydanym na zakończenie spotkania czytamy: „Omawiając postępy procesu synodalnego, biskupi podkreślali wagę i znaczenie synodalności w Kościele. Dotyczy to wszystkich poziomów życia i funkcjonowania Kościoła. Wskazywali na potrzebę rozeznawania, co jest z Ducha Bożego w syntezach diecezjalnych i syntezach narodowych. Zauważyli, że tam, gdzie doszło do prawdziwego dialogu między uczestnikami procesu synodalnego, rozwinęła się współpraca, której doświadczenie należy kontynuować i przenieść na istniejące struktury synodalne w diecezjach. W szczególności potrzebna jest praktyka synodalności na poziomie relacji międzyludzkich: słuchanie, dialog, szczerość i przejrzystość”.

Zgromadzenie zakończyło się konferencją prasową, w której uczestniczył także kard. Grech.

fot. EpiskopatNews/Flickr

Leave a Reply