Jest już dostępny Przewodnik Konsultacji Synodalnych [DO POBRANIA]

Archidiecezjalny Zespół Synodalny opracował, na podstawie wytycznych Vademecum Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, specjalny Przewodnik Konsultacji Synodalnych.

Przewodnik ma służyć głównie koordynatorom spotkań, ale może być także pomocny każdemu, kto chciałby zrozumieć czym jest Synod o synodalności i na czym mają polegać konsultacje synodalne, do których zaproszony jest każdy, kto chce w nich uczestniczyć.

Co znajduje się w Przewodniku?

Podzielony jest na dwie zasadnicze części, natomiast na końcu znajduje się aneks.

W pierwszej części omówiono biblijne i teologiczne źródła synodów i synodalności. A także trzy czasowniki, na które papież Franciszek wskazuje, jako na kluczowe w synodalności: spotkać się, słuchać, rozeznawać.

Natomiast w drugiej części zawarto konkretne wskazówki dotyczące tego w jaki sposób dołączyć do konsultacji synodalnych. Następnie jak zorganizować grupę i spotkanie w grupie. I wreszcie w jaki sposób przygotować syntezę.

Leave a Reply