Informacje dla koordynatorów

Koordynator organizuje grupę synodalną (jedną lub kilka grup; grupa nie powinna przekraczać 10 osób). Może sam prowadzić spotkania synodalne lub poprosić o pomoc wybranych przez siebie moderatorów.

Są więc:
– koordynatorzy parafialni, którzy organizują grupy w parafiach
oraz
– koordynatorzy grup pozaparafialnych, którzy organizują grupy we wszystkich środowiskach kościelnych i społecznych
(koordynatorzy Wspólnot Życia Konsekrowanego; koordynatorzy Wspólnot i Ruchów katolickich; koordynatorzy ponadparafialnych grup duszpasterskich; koordynatorzy środowisk ekumenicznych; koordynatorzy dialogu międzyreligijnego; koordynatorzy grup społecznych i środowisk).

Koordynatorzy wybierani są przez wspólnoty lub środowiska społeczne, bądź sami zgłaszają swój udział do Sekretariatu Synodu.

Spotkania dla koordynatorów

Terminy najbliższych spotkań dla koordynatorów (jeden termin do wyboru):

na platformie Zoom 4 grudnia o g. 10.30

na platformie Zoom 8 grudnia 2021 r. o g. 19.00

na platformie Zoom 11 grudnia o g. 10.30
na platformie Zoom 17 grudnia 2021 r. o g. 19.00
Część wprowadzająca i warsztatowa przewidziana jest na około godzinę, później czas na pytania i rozmowę.

Spotkanie otwarte

Terminy spotkań dla osób chcących pomóc w organizacji Synodu oraz które chciałby utworzyć grupę synodalną w swoim środowisku:

Poznań, Centrum Duszpasterskie przy parafii św. Rocha, 17 listopada o g. 19.30

Materiały: