Rozpoczęcie Synodu w Archidiecezji Poznańskiej

Synod rozpocznie się w Rzymie w obecności papieża Franciszka w dniach 9-10 października, a w Kościołach lokalnych 17 października, i zakończy się zgromadzeniem synodalnym ponownie w Rzymie w 2023 roku.

Zamierzeniem Synodu jest słuchanie bez uprzedzeń, potrzeba zabierania głosu z odwagą i jasnością, a także istotna rolę dialogu z Kościołem, społeczeństwem oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Metropolita Poznański weźmie udział w Sesji i w uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie Drogi Synodalnej XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jako reprezentant Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE):

  • Sesja na rozpoczęcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Auli Pawła VI (sobota, 9 października 2021, godz. 9.00);
  • Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Papieża Franciszka na rozpoczęcie Drogi Synodalnej w Bazylice Świętego Piotra (niedziela, 10 października 2021, godz. 10.00).

Rozpoczęcie Synodu w Archidiecezji Poznańskiej będzie miało miejsce w niedzielę 17 października 2021 r. o godz. 15.00 w katedrze na Ostrowie Tumskim w Poznaniu:

  • Medytacja na rozpoczęcie synodu o godz. 15:00
  • Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o godz. 15:15.

Fot. pixabay

Leave a Reply