Europejscy biskupi przygotowują synod kontynentalny w Pradze

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Episkopatów Europy CCEE. W centrum obrad znalazła się rosyjska agresja oraz przygotowania do kontynentalnej fazy synodu biskupów. Przedstawiciele europejskich hierarchów podjęli decyzje dotyczące kontynentalnego etapu procesu synodalnego. Odbędzie się on w Pradze od 5 do 12 lutego przyszłego roku.

Weźmie w nim udział 200 osób, w tym 156 delegatów episkopatów. Każda delegacja krajowa będzie się składać z przewodniczącego episkopatu i 3 innych członków. Natomiast 44 uczestników zostanie wybranych przez prezydium CCEE. Mają to być najbardziej reprezentatywni przedstawiciele rzeczywistości Kościoła na szczeblu europejskim. Ponadto każdy episkopat dostanie możliwość wybrania dodatkowych 10 delegatów uczestniczących w obradach online. Ostatnie dwa dni obrad kontynentalnego zgromadzenia synodalnego zostaną przeznaczone wyłącznie dla przewodniczących episkopatów, aby kolegialne odczytać doświadczenie synodalne na podstawie ich specyficznego charyzmatu i roli.

Odnosząc się do kontynentalnego zgromadzenia synodalnego, abp Grušas podkreślił, że wyznacznikiem powinny być dla niego niedawne słowa Papieża z okazji 60-lecia Soboru Watykańskiego II. Franciszek wezwał do ponownego odkrycia soboru, by przywrócić prymat Boga i tego co najistotniejsze, a Kościół skierować na drogę ku źródłom i pierwszej miłości, wyzwalając się od autoreferencyjności i polaryzacji.

Do procesu synodalnego odniósł się również kard. Marc Ouellet, prefekt Dykasterii ds. Biskupów. Podkreślił on konieczność dobrego rozróżnienia między kapłaństwem powszechnym wszystkich ochrzczonych oraz kapłaństwem służebnym wynikającym z przyjętych święceń. Zdaniem kanadyjskiego kardynała jest to niezbędne, jeśli chcemy, by synod opierał się na wierze, a nie jedynie na kulturze demokracji.

Za: VaticanNews

fot. Unsplash

Leave a Reply