Chcemy odnowy Kościoła

27 października został zaprezentowany Dokument roboczy kontynentalnego etapu Synodu o Synodalności. Został on opracowany na podstawie syntez etapu lokalnego, które napłynęły do Watykanu ze 112 episkopatów, z wszystkich Kościołów wschodnich, dykasterii Kurii Rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych.

– Treść tego dokumentu jest wyraźnym świadectwem trwającego w Kościele procesu – powiedział kard. Mario Grech, sekretarz generalny synodu. – Lud Boży pozostaje zgodny co do tego, że Kościół wymaga dziś głębokiej odnowy.

Przyznał on, że redaktorzy dokumentu byli zaskoczeni szczególną zbieżnością w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Jak podkreśla się na samym wstępie, nie jest to podsumowanie ani tym bardziej dokument magisterium. Wymienia on jedynie te tematy, które pojawiły się w procesie synodalnym w poszczególnych krajach jako przejaw troski i nadziei Ludu Bożego.

Etap kontynentalny stanowi kolejny moment rozeznania, w którym siedem Zgromadzeń kontynentalnych będzie mogło ocenić, czy i na ile otrzymany przez nie dokument odpowiada życiu i oczekiwaniom Kościołów na ich kontynencie. Aby zapewnić organiczność tego etapu w procesie synodalnym, zgromadzenia kontynentalne muszą być również związane z dynamiką proroctwa-rozpoznawania. Może to nastąpić jedynie poprzez powrót dokumentu do podmiotu proroctwa, czyli do Ludu Bożego żyjącego w Kościołach partykularnych. Taki wybór nie odpowiada kryterium organizacyjnemu, lecz zasadzie synodalnej: przesłanie dokumentu biskupom w Kościołach partykularnych zwraca Ludowi Bożemu owoce procesu zapoczątkowanego przez konsultacje w Kościołach partykularnych. Jeśli rzeczywiście potrafimy rozpoznać, co Duch mówi do Kościoła, słuchając Ludu Bożego, to temu Ludowi żyjącemu w Kościołach musimy zwrócić ten dokument. Dobrze by było, aby każdy Kościół czytał ów tekst z szerokim zaangażowaniem Ludu Bożego.

Dokument oraz wypowiedzi osób biorących udział w konferencji można pobrać ze strony https://www.synod.va/

Leave a Reply